MAURICE MERLEAU-PONTY LOF DER WIJSBEGEERTE De filosoof is de mens die ontwaakt en spreekt, zo stelt Maurice Merleau-Ponty in zijn Lof der wijsbegeerte. In deze in 1953 uitgesproken redevoering kijkt Merleau-Ponty terug naar zijn voorgangers en voorbeelden. Naar Socrates bijvoorbeeld, die stelt dat zijn wijsheid berust op het feit dat hij weet dat hij niets weet, maar ook naar Bergson. Lof der wijsbegeerte is een uitstekende en unieke inleiding op het nog steeds veelbesproken oeuvre van deze filosoof. Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) was hoogleraar filosofie aan het Collège de France. Bij Uitgeverij Boom verschenen eerder De wereld waarnemen (2003, vierde druk 2011) en Fenomenologie van de waarneming (2009, tweede druk 2013). 9 789461 059529 > serie Kleine klassieken isbn 9789461059529 nur 730 € 9,90 a-titel februari oorspronkelijke titel Éloge de la philosophie vertaling E. Honée en E. Kerstiens omslag René van der Vooren 120 pp 11 x 18 cm paperback met preeg 9 ÉMILE DURKHEIM OVER MORALITEIT Durkheim ziet de moraal als iets wat zich binnen de natuurlijke wereld bevindt en wat wetenschappelijk onderzocht kan worden. In Over moraliteit, een bundeling van teksten geschreven tussen 1906 en 1920, zet Émile Durkheim zijn idee van moraliteit als sociaal feit uiteen. Over moraliteit is een sleuteltekst in het oeuvre van Durkheim en biedt een uitstekende inleiding in zijn nog steeds relevante denken. Émile Durkheim (1858-1917) was hoogleraar aan de Sorbonne te Parijs. Hij wordt samen met Max Weber en Karl Marx beschouwd als grondlegger van de moderne sociologie. serie Kleine klassieken isbn 9789461059512 nur 730 € 9,90 a-titel februari oorspronkelijke titel Détermination du fait moral vertaling K.L. van der Leeuw omslag René van der Vooren 120 pp 11 x 18 cm paperback met preeg 9 789461 059512 > Pagina 10

Pagina 12

Interactieve digi brochure, deze weekblad of clubblad is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online uitgeven van internet magazines.

BuA Voorjaarsaanbieding 2014 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication