isbn 9789089531483 nur 777 € 32,50 s-titel maart omslag Eelko van Iersel 300 pp 16 x 24 cm paperback e-book: isbn 9789461274953 € 18,75 BRIAN TWINT EN JAC DE BRUIJN (REDactie) HANDBOEK VERSTANDELIJKE BEPERKING 20 SUCCESVOLLE METHODEN In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is een methodische werkwijze van groot belang. Handboek verstandelijke beperking is de eerste uitgave die verschillende methoden systematisch aanbiedt, compleet met beschrijving van doelstelling, doelgroep, werkwijze, wetenschappelijk kader en casuïstiek. Hiermee dragen de auteurs bij aan kwaliteitsverbetering in de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Een vernieuwend en praktisch handboek voor professionals, mbo- en hbo-studenten. 9 789089 531483 > E-BOOK 9 789461 274953 > 20 isbn 9789089532053 nur 777 € 74,50 s-titel mei omslag Eelko van Iersel 576 pp 20 x 29,7 cm gebonden CAROLINE BRAET EN SUSAN BÖGELS (REDactie) PROTOCOLLAIRE BEHANDELINGEN VOOR KINDEREN EN ADOLESCENTEN MET PSYCHISCHE KLACHTEN 1 Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten 1 is sinds 2008 hét standaardwerk voor de kinderen jeugdpsychotherapie. In deze herziening zijn de behandelingen aangevuld met recente effectevaluaties en zijn de diagnostische criteria aangepast aan de DSM-5. Nieuw zijn een angstbehandeling bij autismespectrumstoornis en een hoofdstuk over voedselweigering en/ of selectief eten. Hiermee is het handboek uitgebreid en volledig upto-date. Herziening 9 789089 532053 > Caroline Braet is hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie aan de Universiteit Gent. Susan Bögels is als hoogleraar ontwikkelings- en opvoedingsproblemen verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Brian Twint is projectleider bij het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking. Jac de Bruijn is hoofd behandeling bij Stichting Prisma en docent bij de AVG-opleiding aan de Erasmus Universiteit. Pagina 21

Pagina 23

Interactieve digi vakblad, deze catalogus of nieuwsbrief is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online bladerbaar publiceren van online lesmateriaal.

BuA Voorjaarsaanbieding 2014 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication