FILOSOFIE isbn 9789461053329 nur 730 € 29,90 s-titel november omslag Bart van den Tooren 256 pp 17 x 24 cm paperback met flappen SYBRANDT VAN KEULEN (REDactie) HOE KUNST EN FILOSOFIE WERKEN Ook het kunstwerk denkt, zo laten de auteurs van Hoe kunst en filosofie werken zien. Zij sluiten daarbij aan bij recente ontwikkelingen in de kunsttheorie. Deze uitgave is een nieuw soort inleiding in de filosofie van de kunst. Het gaat hierin niet alleen om een denken over kunst, maar ook om een denken met kunst. Het boek is bij uitstek geschikt voor studenten aan kunstacademies, conservatoria en mediaopleidingen, maar ook voor studenten filosofie. Sybrandt van Keulen is docent filosofie van de kunst aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is hoofdredacteur van Esthetica. 9 7 8 9 4 6 1 0 5 3 3 2 9 > 24 FILOSOFIE isbn 9789461053350 nur 730 € 32,50 s-titel oktober omslag image realize 300 pp 17 x 22 cm paperback met flappen MAARTJE SCHERMER, MARIANNE BOENINK, GERBEN MEYNEN (REDactie) KOMT EEN FILOSOOF BIJ DE DOKTER DENKEN OVER GEZONDHEID EN ZORG Wat heeft filosofie te maken met de gezondheidszorg? In Komt een filosoof bij de dokter laten verschillende experts zien dat de medische praktijk doortrokken is van wijsgerige kwesties. Diagnostiek, technologische vernieuwing en markwerking: de filosofie biedt de medische professional een kader om daarmee om te gaan. Steeds beginnend bij de praktijk toont dit boek de relevantie aan van wijsgerige reflectie voor de gezondheidszorg. Onmisbare lectuur voor studenten geneeskunde en hbo-v. Maartje Schermer is hoogleraar filosofie van de geneeskunde aan de Erasmus Universiteit. Marianne Boenink doceert filosofie aan de Universiteit Twente. Gerben Meynen werkt als filosoof en psychiater aan de VU en Tilburg University. 9 7 8 9 4 6 1 0 5 3 3 5 0 > Pagina 23

Pagina 25

Voor magazines, online presentaties en folders zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw gidsen.

BuA Najaarsaanbieding 2013 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication